Spejdermuseet i Sydslesvig er placeret på Spejdergården Tydal, som erhvervedes af DANSK SPEJDERKORPS SYDSLESVIG i 1963. Museet blev indviet på korpsets 60-årsdag den 6. juni 1979.I 1991 udvidedes museet til det dobbelte areal og 1999-2000 nyindrettedes museet efter en ombygning.

Museets bibliotek rummer en stor samling spejderbøger og spejderblade.Museet arbejder sammen med de andre danske museer samt med spejdermuseerne i Norge, Sverige og Finland.På årlige møder diskuteres fælles problemer, og der holdes kurser i bevaring og opbevaring af museumseffekter.

Museet rummer spejdereffekter fra korpsets start i 1919 til i dag. Museet har bl.a.en stor samling af patruljedagbøger, gamle rygsække, fotos m.v., som fortæller om spejderliv i gamle dage. Korpsets særstilling i perioden 1933-1945 belyses også.Men nutiden glemmes ikke. På museet følges spejderlivet i avisklip og fotoudstillinger, bl.a. fra de seneste jamboretter.